Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2017/2018

Zde najdete ke stažení PDF dokumeny s rozhodnutími o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání: Rozhodnutí o přijetí do MŠ – 1 Rozhodnutí o přijetí do MŠ – 2


Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitelé blanenských mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/18 na úterý 2. května 2017 v době od 09:00 do 16:00 hodin. Žádost o přijetí budou mít zákonní zástupci dětí možnost podat na všech školách, které budou od začátku školního roku 2017/18 vykonávat činnost mateřské školy. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Číst více


Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitelé blanenských mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/18 na úterý 2. května 2017 v době od 09:00 do 16:00 hodin. Žádost o přijetí budou mít zákonní zástupci dětí možnost podat na všech školách, které budou od začátku školního roku 2017/18 vykonávat činnost mateřské školy, tj. na: MŠ Blansko, Údolní

Číst více


Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2017

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2017. Od 28. srpna 2017 budou v provozu všechny mateřské školy kromě Mateřské školy v městské části Těchov – provoz v této mateřské škole bude zahájen v pátek 01.09.2017.  Informace k přijímání dětí na prázdninový provoz v jiné mateřské škole K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole  budou přijímány děti

Číst více


Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Oznamuji vyhlášení ředitelského volna na pracovišti základní škola v Dolní Lhotě a provozu mateřské školy dne 10. a 22. 11. 2016 z těchto důvodů: V obou výše zmíněných budovách bude v uvedený den přerušena dodávka elektrické energie v době od 7 do 15 hodin. Z toho důvodu nebude možné budovy vytápět a nebude možné svítit a využívat některé učební pomůcky. Dále bude velmi ztíženo školní stravování. Z těchto důvodů jsem se

Číst více


Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2016/2017

Zde najdete ke stažení dokument o Rozhodnutí o přijetí děti k předškolnímu vzdělávání na školení rok 2016 / 2017. Rozhodnutí o přijetí do MŠ stahujte kliknutím zde. Písemné vyhotovení Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v Mateřské škole Dolní Lhota od 1. 6. do 3. 6. 2016.


Informace k zápisu do MŠ

Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017 Podle příslušného ustanovení školského zákona stanoví ředitelé mateřských škol v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitelé blanenských mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem termín a dobu pro podání žádostí o

Číst více


Den s netopýrem v Moravském krasu

V úterý 29. března 2016 jedeme se všemi dětmi na polodenní vzdělávací výlet do Moravského krasu. Konkrétně na Skalní mlýn do Domu přírody. Cílem programu je vzbudit zájem dětí o tajuplné jeskynní obyvatele – netopýry a o přírodu Moravského krasu. Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody, prohlídka tematicky příslušné části expozice, vycházka do okolí a prohlídka Kateřinské jeskyně.

Číst více


Jak se staví jeskyně

V Pá 22.dubna 2016 pojedeme ještě jednou na pořad s názvem JAK SE STAVÍ JESKYNĚ. Tentokrát jedou jen předškoláci a děti ze ZŠ v Dolní Lhotě.


Děti sportují s námi

Ve středu 30. března 2016 jedeme opět do Blanska na hodinové cvičení, které pořádá občanské sdružení Sportuj s námi. Tentokrát se děti z mateřských škol sejdou v hale ČKD Blansko, v ulici Údolní. Naše děti odjíždí v 10.00 hod. Bližší informace budou na nástěnce.