Informace pro rodiče

Organizace dne v mateřské škole

6:00 – 9:30 Hry a činnosti dětí, individuální a skupinové plnění výchovného programu s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a respektování přání a požadavků dětí, didakticky zacílené činnosti zaměřené na prožitkové a spontánní učení ve skupinách, frontálně i individuálně.

8:30 – 9:00 Hygiena, svačina.

9:30 – 9:45 Příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45 Pobyt venku.

11:45 – 12:30 Příprava na oběd, oběd.

12:30 – 14:30 Příprava na odpočinek, odpočinek, možnost volných klidových her.

14:30 – 14:45 Hygiena, svačina.

14:45 – 16:30 Odpolední zájmové činnosti – hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, pobyt venku.

Školní řád

Školní řád je v aktuálním znění ke stažení v PDF zde.