Základní informace

Představení mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17, 678 01 Blansko.
Pracoviště: Mateřská škola Dolní Lhota 177, 678 01 Blansko.
IČO : 49464213

Zřizovatel: město Blansko.
Ředitelka školy: Mgr. Eva Kadrmasová.

Provoz školy: 6.00 – 16.30 hodin.

Počet tříd: 2 třídy, smíšená oddělení (3 – 6 let).
Počet dětí: 56

Další informace o naší škole a naši filozofii najdete zde.

Zaměstnanci mateřské školy

 

I.třída: Myšky

Stříbrcká Ludmila – vedoucí učitelka
Blažková Ivana – učitelka
Chlupová Helena – asistentka

II. třída: Sluníčka

Plchová Vladislava – učitelka
Jedličková KLára – učitelka
Cerháková Vendula – asistentka

Ostatní zaměstnanci

Vedoucí stravování – Bezděková Jana
Vedoucí kuchařka – Randulová Drahomíra
Pomocná kuchařka – Voláková Kamila
Uklizečka – Strejčková Lea
Školník – Slabý Emerich

Kontaktní informace

Telefon MŠ: 515 538 541
Ředitelství ZŠ: 516 499 551

E-mail : info@zssalmova.cz, msdolnilhota@seznam.cz