Projekty

Celé Česko čte dětem

Naše MŠ se od 19. března 2015 zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem – čteme dětem 20 minut denně, každý den“. Pravidelně předčítáme všem dětem před odpočinkem, příležitostně během dne – vybraným skupinám dětí. Zpětnou vazbou si ověřujeme, co všechno si děti z přečteného děje pamatují, opakujeme si přečtené i při prohlížení ilustrací z knih.

S rodiči si o přečtených knihách příležitostně povídáme, někteří rodiče nám dávají typy na další knihy, které měly u jejich dětí úspěch. Více o projektu se rodiče mohou dozvědět na internetových stránkách www.celeceskoctedetem.cz.

Děti sportují s námi – atletická příprava dětí

Naše MŠ je od září 2014 zapojena v projektu Děti sportují s námi – atletická příprava dětí. Projekt jsme zpracovali s občanským sdružením Sportuj s námi. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností, a to formou atletických cvičení a her.

Děti se zde učí rozmanitou a hravou formou základní pohybové dovednosti (běh, skok a hod) a rozvíjí pohybové schopnosti, zejména rychlost, vytrvalost a obratnost. Hlavním cílem projektu je začlenění prvků atletické přípravy do každodenního režimu dětí v MŠ, rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí a získávání dětí pro pravidelnou sportovní aktivitu.