Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitelé blanenských mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/18 na

úterý 2. května 2017 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

Žádost o přijetí budou mít zákonní zástupci dětí možnost podat na všech školách, které budou od začátku školního roku 2017/18 vykonávat činnost mateřské školy.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/18, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

Další informace k zápisu v Mateřské škole Dolní Loha

 

Spádová oblast MŠ Dolní Lhota

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17, pracoviště Dolní Lhota tvoří: ulice Jiráskova, Pražská, Příční, Zborovecká, Tylova, části města Dolní Lhota, Horní Lhota

Kritéria přijetí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  – 2. května 2017

Kritérium Počet bodů
1. Trvalý pobyt na území města Blansko  
ANO – ve spádovém obvodu školy 20
ANO – mimo spádový obvod školy 10
NE 0
2. Věk dítěte
dítě, které nejpozději k datu 31.08.2017 dosáhne nejméně 5 let věku 23
dítě narozené v období 01.09.2012 až 31.08.2013 20
dítě narozené v období 01.09.2013 až 31.08.2014 15
dítě narozené v období 01.09.2014 až 31.12.2014 14
dítě narozené v období 01.01.2015 až 31.08.2015 0

V případě dosažení rovnosti bodů budou děti seřazeny postupně podle:

  1. dřívějšího data narození,
  2. dle počátečního písmene příjmení dítěte v abecedním pořadí,
  3. dle počátečního písmene prvního písmene křestního jména dítěte v abecedním pořadí,
  4. losem.

Předpokládaný počet přijatých dětí

14

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

školné: 400,- Kč měsíčně
stravné: 30,- Kč na den

 

Comments are closed.